Bột sợi dài đã tẩy - Boise Cascade (Mỹ)

Bột giấy »Bột sợi dài đã tẩy - Boise Cascade (Mỹ) - aijsc

Bột sợi dài đã tẩy - Boise Cascade (Mỹ)

Giá: 0đ (Liên hệ để biết giá)

Độ sáng (avg): 89,9GE%

Kích thước: 9600 meters

Số lượng lớn                : 1.5g/cm3

Độ mịm (avg)  : 20.7 cannon-Fenske

Độ ẩm            : 95%

Sợi dài      : 2.3mm

Tin khác

Copyright 2006-2012 ASIA INVESTMENT JSC. All rights reserved.
Designed by NETVIETGROUP

Asia Group website:

http://www.aijsc.com  http://www.aipte.com.sg http://www.pulp.com.vn 
http://www.kraftpaper.com.vn http://www.wastepaper.com.vn  http://stocklots.com.vn http://paper.org.vn  http://pulp.org.vn

Email: info@aijsc.com     pulpandpaper@aijsc.com     sales@aipte.org

Tags: OWS   SWL   MWL   NDLKC   BBC   SOP   HWS   OCC   NCC   waste airlaid   UWKP   paper  airlaid paper  SAP  tissue  toilet tissue  nonwoven  printed paper  photo coppy 
 
wet napkin  towels napkin  plastic  packaging   paper   airlaid paper  SAP  tissue  toilet tissue  nonwoven  printed paper  photo coppy  wet napkin  towels napkin  plastic  packaging
  paper  airlaid paper  SAP |tissue  toilet tissue  nonwoven  printed paper  photo coppy  wet napkin  towels napkin  plastic  packaging   paper  airlaid paper  SAP  tissue  toilet tissue
  nonwoven  printed paper  photo coppy  wet napkin  towels napkin  plastic  packaging   kraft paper  sack kraft  kraft liner  kraft liner board  bleachead kraft  kraft  sack kraft paper
  paper  virgin kraft   pulp  pulp paper  fluff pulp  hardwood pulp  softwood pulp  bleached pulp  unbleached pulp  virgin pulp   stocklot  stocklots paper  towel tissue stocklot 
 
virginkraft stocklots  virginpulp stocklots  printed paper stocklots  pulp stocklot  kraft stocklot  waste paper waste recycled paper paper margins waste tissue wiki wiki aipte aijsc 
 
http://aijsc.com/en/product.html http://aipte.com.sg http://aipte.org http://aijsc.org http://kraftpaper.com.vn http://stocklots.com.vn http://wastepaper.com.vn  
http://pulp.com.vn  http://chemgio.pro.vn http://wikicompany.sg http://aipte.com http://aipte.sg http://bds.aijsc.com http://wikicompany.sg/ 
http://gemart.aipte.org/ http://loinhac.aijsc.com/ kraft pulp inventory recycle 
http://sunday.b1u.org/