AIJSC Cung cấp bột giấy

Bột giấy »Bột bông đã xử lý dạng đầu mẩu

 

Đây là hàng bột bông đã xử lý

Dạng đầu mẩu, người ta nghiền ra và đóng cục như hình vẽ, và đóng vào thùng carton.

Hàng sạch, không SAP, bột nguyên chất.

Hàng tháng: có 1-2 conts.

Mỗi cont đóng được 13 tấn.

Giá: 0đ (Liên hệ để biết giá)

 

Đây là hàng bột bông đã xử lý

Dạng đầu mẩu, người ta nghiền ra và đóng cục như hình vẽ, và đóng vào thùng carton.

Hàng sạch, không SAP, bột nguyên chất.

Tin khác

Copyright 2006-2012 ASIA INVESTMENT JSC. All rights reserved.
Designed by NETVIETGROUP

Asia Group website:

http://www.aijsc.com  http://www.aipte.com.sg http://www.pulp.com.vn 
http://www.kraftpaper.com.vn http://www.wastepaper.com.vn  http://stocklots.com.vn http://paper.org.vn  http://pulp.org.vn

Email: info@aijsc.com     pulpandpaper@aijsc.com     sales@aipte.org

Tags: OWS   SWL   MWL   NDLKC   BBC   SOP   HWS   OCC   NCC   waste airlaid   UWKP   paper  airlaid paper  SAP  tissue  toilet tissue  nonwoven  printed paper  photo coppy 
 
wet napkin  towels napkin  plastic  packaging   paper   airlaid paper  SAP  tissue  toilet tissue  nonwoven  printed paper  photo coppy  wet napkin  towels napkin  plastic  packaging
  paper  airlaid paper  SAP |tissue  toilet tissue  nonwoven  printed paper  photo coppy  wet napkin  towels napkin  plastic  packaging   paper  airlaid paper  SAP  tissue  toilet tissue
  nonwoven  printed paper  photo coppy  wet napkin  towels napkin  plastic  packaging   kraft paper  sack kraft  kraft liner  kraft liner board  bleachead kraft  kraft  sack kraft paper
  paper  virgin kraft   pulp  pulp paper  fluff pulp  hardwood pulp  softwood pulp  bleached pulp  unbleached pulp  virgin pulp   stocklot  stocklots paper  towel tissue stocklot 
 
virginkraft stocklots  virginpulp stocklots  printed paper stocklots  pulp stocklot  kraft stocklot  waste paper waste recycled paper paper margins waste tissue wiki wiki aipte aijsc 
 
http://aijsc.com/en/product.html http://aipte.com.sg http://aipte.org http://aijsc.org http://kraftpaper.com.vn http://stocklots.com.vn http://wastepaper.com.vn  
http://pulp.com.vn  http://chemgio.pro.vn http://wikicompany.sg http://aipte.com http://aipte.sg http://bds.aijsc.com http://wikicompany.sg/ 
http://gemart.aipte.org/ http://loinhac.aijsc.com/ kraft pulp inventory recycle 
http://sunday.b1u.org/